top of page

Veel gestelde vragen

Hoe kan ik mij opgeven voor de opleiding van Sandplay therapeut
Waar vind ik informatie over workshops en/of voorlichting voor verwijzers?
Waarom is gebruik gemaakt van het Engelse woord Sandplay?
Wie heeft Sandplay therapie ontwikkeld?
Wat is Sandplay therapie?
Wanneer kan iemand beginnen aan de opleiding Sandplay therapie?

Hoe kan ik me opgeven voor de opleiding van Sandplay therapeut?
Als U aan de opleidingsvoorwaarden voldoet kunt U zich aanmelden bij de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Sandplay Therapie, mevrouw Dr. J. Hees-Stauthamer.
U krijgt dan de brochure van de Vereniging toegestuurd met een aanmeldingsformulier. U kunt een verzoek per email sturen naar het secretariaat via het contactformulier 
Indien Uw aanvraag door de toelatingscommissie wordt behandeld worden de kosten van € 70,- aan u berekend.
In de brochure staat de procedure van toelating vermeld.
Opleidingstrajecten zijn mogelijk in Nederland, Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten. De voertaal van de workshops is Engels.

terug naar boven

Waar vind ik informatie over workshops en/of voorlichting voor verwijzers?
Er worden regelmatig workshops gegeven. De meeste workshops zijn bestemd voor sandplay therapeuten in opleiding.
Introductie-workshops voor geïnteresseerden en voor verwijzers staan vermeld onder workshops
Internationele workshops kunt U vinden bij de diverse zuster-verenigingen onder links
Interessante artikelen over Sandplay kunt U vinden bij de Amerikaanse website www.sandplay.org

terug naar boven

Waarom is gebruik gemaakt van het Engelse woord Sandplay?
Sandplay is een internationeel bekende naam voor een speciale vorm van therapie met behulp van zand en miniaturen. Dora Kalff, degene die deze methode heeft ontwikkeld, gaf de naam Sandplay. De hiervoor al bekende vorm van testmateriaal (World Technique) met zand en miniaturen door Mevr. Lowenfeld staat bekend onder de naam Sand Tray Therapie.
De Nederlandse Vereniging voor Sandplay Therapie is verbonden met de Internationale Vereniging for Sandplay Therapie (ISST). Sandplay, is ontwikkeld vanuit het gedachtengoed van de Jungiaanse analytische theorie.

terug naar boven

Wie heeft Sandplay therapie ontwikkeld?
Sandplay therapie is ontwikkeld door mevr. Dora Kalff (1904-1990) in Zwitserland. Mevrouw Kalff studeerde in Zürich aan het Jung instituut en kende Jung en zijn echtgenote persoonlijk. Zij studeerde in Londen aan het Institute for Child Psychology in 1956 de methode van Mevrouw Lowenfeld. Tevens werkte zij samen met D.W. Winnicot. Later, in Zwitserland teruggekeerd, ontwikkelde zij haar eigen methode en noemde deze methode (met toestemming van mevr. Lowenfeld) Sandplay. Deze methode was aanvankelijk voor kinderen ontwikkeld en omdat het ouders opviel dat hun kinderen zo positief veranderden door Sandplay therapie, stelde Dora Kalff aan hen voor om het zelf ook eens te proberen. Zo ontstond de ervaring dat ook bij volwassenen positieve gevoelens ontstonden en een ander kijk op zichzelf en hun omgeving. Het werd al snel duidelijk dat deze non-verbale therapie een positieve werking heeft op het onbewuste bij volwassenen. Inmiddels hebben jarenlange ervaringen vanuit de gehele wereld van Sandplay therapeuten, casus beschrijvingen  en verhalen van clienten die jaren later nog steeds ervaren hoe Sandplay therapie hun leven op positieve wijze heeft beïnvloed, aangetoond dat Sandplay een zeer positieve werking heeft bij problemen en ongelukkige gevoelens, niet alleen bij kinderen, maar ook bij volwassenen.

terug naar boven

Wat is Sandplay therapie?
Sandplay therapie is een van psychotherapie en  persoonlijke groei waarbij gebruik wordt gemaakt van een zandtafel met zand, water en miniaturen.
Deze methode is ontwikkeld vanuit het gedachtengoed van C.G. Jung, de World Technique van M. Lowenfeld en het Oosterse gedachtengoed en de (Zen) filosofie.
D. Kalff schreef over deze methode voor het eerst in de jaren '70 in de Duitse taal en in de jaren '80 in de Engelse taal. Op dit moment wordt over de gehele wereld Sandplay besproken en bestudeerd. Er zijn inmiddels in verschillende talen tientallen boeken met casusbeschrijvingen verschenen.
In Japan wordt Sandplay toegepast onder de naam "Hakoniwa Therapy" afgeleid van de betekenis van Hakoniwa als "kleine, artistieke tuin".
Het laatste nieuws is op dit moment dat zowel in China Hong-Kong, alsook in Rusland en Polen grote belangstelling is voor deze "non-verbale" therapie.
literatuur

terug naar boven

Wanneer kan ik beginnen aan de opleiding voor Sandplay therapie
Een universitaire opleidng en registratie als GZ psycholoog of psychotherapeut (BIG)  is verplicht.
Of een erkende (door de NAAP of IAAP) opleiding tot Jungiaans analyticus .
Voor ervaren geregistreerde vaktherapeuten beeldend  (SRVB) kan een uitzondering gemaakt worden om toegelaten te worden voor de opleiding.  Dit ten beoordeling door de Toelatingscommissie van de NVST.
Het is noodzakelijk dat een een "eigen leerproces" in Sandplay wordt doorgemaakt bij een erkend ISST Sandplay therapeut, zodat zelf ervaren wordt hoe diepgaan deze non-verbale methode werkt op de psyche. Een erkend sandplay therapeut is geregistreerd en gecertificeerd door de ISST (link: members).
In Nederland zijn enkele gecertificeerde ISST-leden.

Daarnaast moeten student-sandplay therapeuten een traject van theorie en supervisie doorlopen. De theorie en supervisie kan gevolgd worden in Nederland,Europa en de USA.
In Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten zijn intensieve studieweken mogelijk om de theorie in 2 jaren te doorlopen.
De duur van de opleiding (inclusief supervisie en werkstukken over symbolen en casusbeschrijving) zal tenminste 4 jaren zijn.

Heeft u een vraag? En kunt u het antwoord ook niet vinden in de links van deze website??
Stel dan een vraag via het contactformulier.

terug naar boven

Anker 1
Anker 2
Anker 3
Anker 4
Anker 5
Anker 6
Scherm­afbeelding 2023-09-12 om 15.28.09.png
bottom of page